Make your own free website on Tripod.com

Diploma Kemahiran Malaysia / Sijil Kemahiran Malaysia

Kursus yang ditawarkan:

   • Elektronik Industri
   • Mekanik Industri
   • Mekanikal Pengeluaran - Jaminan Kualiti
   • Instrumentasi Industri & Kawalan
   • Teknologi Maklumat - Pengaturcaraan Aplikasi
   • Teknologi Maklumat - Sistem Komputer
   • Perhotelan


Kaedah Pembelajaran:

 • Menghadiri kuliah
 • Menggunakan Learning Guide sebagai panduan pembelajaran terancang
 • Membuat kerja-kerja amali di bengkel (untuk semua)
 • Membuat kerja-kerja amali di makmal komputer (Sistem Komputer & Pengaturcara)
 • Membuat ujian persendirian sehingga trampil dan sedia untuk diperiksa oleh Pegawai Penilai (PP)
 • Menjalani ujian sebenar dengan mengikuti On Job Training dalam kilang.
 • Menyiapkan RPK dan Portfolio kerja-himpunan bukti-bukti ketrampilan pelatih sepanjang pengajian

ITPerwaja | MenuITPerwaja | AhliLembagaPengarah | PengarahUrusan | ProfilePengurusan | Ins.Profile | MaklumatAkademik

Copy right @2003 Institut Teknologi Perwaja : All righ reservd